Jog-szerű

Diákjogok

DiákjogokA közoktatásról szóló 1993-ban alkotott törvény rendelkezik az óvodai, iskolai, sőt, a kollégiumi okítás milyenségéről és minőségéről. A határozat mindenképpen többet kínál a hollywoodi klisénél, hogy tudniillik jogunk van hallgatni.

A törvényből megtudjuk, hogy az államnak kötelessége biztosítani azt az általános iskolai helyet, ahol isszuk a tudást és eszegetjük a tízórainkat, továbbá életre szóló barátokat szerezhetünk – na nem éppen a napközis tannénikkel…

Az iskolának meg kell ismertetnie minket az alapvető erkölcsi szabályokkal. Jelesül, ha Pisti ízletesebb csokoládét tart is a padjában, még akkoris legfeljebb csere, vagy más jellegű alku útján kerülhet szánkba a nemes falat.

Az intézményeknek biztosítaniuk kell a tanulónak, hogy fakultatív hitoktatásban vehessen részt, ha szándékában áll. Illetve lehetőséget kell adni, hogy nem-állami intézmények is létrejöhessenek és működhessenek.

Arra pedig minden egyes sulinak tekintettel kell lennie, hogy kellő színvonalon, és a szükségesnél több terhet vállunkra nem rakva biztosítsa az okítást, hogy minden segítséget megkaphassunk ismereteink folyamatos bővítéséhez és tehetségünk kibontakoztatásához. Külön törvény foglalkozik a szakképzéssel, illetve annak szabályozásával.

Nem árt ismerni továbbá a diákigazolvánnyal kapcsolatos rendelkezést, az érettségiről szóló szabályozást, vagy akár az idei tanév rendjéről szóló rendeletet sem.

 A diákok jogairól további – nyomtatott és online - irodalmat találsz a diakjog.hu portálon, és a Diákjogi Szektorban.

Instar Interactive