Mókuskerék

Vállalkozás

vállalkozásHa vállalkozó típus vagy és a munkaerőpiacon a magad ura szeretnél maradni, semmi akadálya annak, hogy elindítsd saját vállalkozásod, vagy vállalkozóként dolgozz. Ilyenkor egyéni vállalkozást és gazdasági társaságot is alapíthatsz. De mik is ezek és mit kell tenni, hogy lehessen neked ilyen?


Egyéni vállalkozásnak nevezzük valamely természetes személy (magánszemély) üzletszerű gazdasági tevékenységét. Ez a tevékenység akkor tekinthető üzletszerűnek, ha azt saját nevedben és kockázatodra, rendszeresen és haszonszerzés céljából folytatod. Az alapításhoz vállalkozói igazolványt kell kiváltani, melyhez szükséges a 18. betöltött életév, vállalkozói igazolvány kiváltásához szükséges formanyomtatvány, büntetlen előélet, erkölcsi bizonyítvány, illetékbélyeg, adókártya és TAJ kártya.

Az Okmányiroda végzi az egyéni vállalkozói igazolvánnyal kapcsolatban:

  • a vállalkozói igazolvány kiadását, visszavonását, cseréjét, pótlását és a nyilvántartással kapcsolatos feladatokat.
  • az egyéni vállalkozó székhelyének, telephelyének, főtevékenységének, illetve a tevékenységi körének megváltozásához, az egyéni vállalkozói tevékenység gyakorlására való jog megszűnéséhez, a vállalkozói igazolvány iránti kérelem elutasításához fűződő értesítési és tájékoztatási feladatokat is.

Az Állami Foglalkoztatási Szolgálat (ÁFSZ) 2009-ben vezette be az ún. „Út a munkához” programot, mely a vállalkozóvá válást támogatja. Ebben a programban az a munkanélküli személy vehet részt, aki járadékban részesül és önmaga foglalkoztatását vállalkozás keretében kívánja biztosítani.

Támogatható az egyéni vállalkozás beindítása, őstermelői tevékenység megkezdése, társas vállalkozás létrehozása, vagy ahhoz csatlakozás, szövetkezeti tagsági jogviszony keretében kezdett vállalkozási jellegű tevékenység. A támogatás összege megegyezik a munkanélküli járadék összegével, és a vállalkozóvá válás napjától számított maximum 6 hónapig adható.

vállalkozás-gtA másik lehetőség, hogy gazdasági társaságot alapítasz, amely saját cégneve alatt jogképes, jogokat szerezhet és kötelezettséget vállalhat, tulajdont szerezhet, szerződést köthet, pert indíthat és perelhető. Jogalanyiságukat az államtól kapja. Jogi személyiségűnek számítanak a korlátolt felelősségű társaság (Kft.), részvénytársaság (Rt.), közös vállalat (Kv.) és jogi személyiség nélküliek a közkereseti társaság (Kkt.), betéti társaság (Bt.).
A társaság alapítása létesítő okirattal történik, melynek fajtája a társaság formájától függ. Az adott létesítő okiratot minden tagnak alá kell írnia, majd közokiratba, vagy ügyvéd által ellenjegyzett okiratba kell foglalni. A gazdasági társaság alapításához valamennyi tag vagyoni hozzájárulása szükséges, mely lehet pénzbeli vagy nem pénzbeli (apport) – ez utóbbi értékét könyvvizsgáló állapítja meg.

A vállalkozások alapításáról hasznos tanácsokat találhatsz az interneten is, de legelőször meg kell értened az alapfogalmakat, melyeket a Wikin kitűnően összefoglaltak.
Az egyes vállalkozások alapításának költségeiről is fontos tájékozódni, amennyiben jól átgondoltad döntésed.

Ha pedig szakembereknek tennél fel kérdéseket, a Jogi Fórumon megteheted.

Instar Interactive